Cho ba duong thang phan biet ab c hai duong thang a va b song song voi nhau khi

Cho ba đường thẳng phân biệt AB c hai đường thẳng a và b song song với nhau khi

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

Câu 10: Xét ba đường thẳng phân biệt a, b, c hai đường thẳng a, b song song khi a, b cắt nhau b c và b c

+ hai góc nội tiếp trùng nhau thì bằng nhau;

+ 2 góc đồng dư;

Hai góc nội thất ở cùng một bên là bổ sung.

Hai đường thẳng a và b song song với c

– a, b vuông góc với c

Cho hình sau. Tính toán góc \ (BAD. \)

Cho ba duong thang phan biet ab c hai duong thang a va b song song voi nhau khi

Nhìn vào hình sau, tìm $ AD // BC. $ Tính \ (\ widehat {AGB}. \)

Cho ba duong thang phan biet ab c hai duong thang a va b song song voi nhau khi

Cho hình sau. Tính toán góc \ (BAD. \)

Cho ba duong thang phan biet ab c hai duong

Nhìn vào hình sau, tìm $ AD // BC. $ Tính \ (\ widehat {AGB}. \)

1663986849 838 cho ba duong thang phan biet ab c hai duong

Các câu sau đây đúng hay sai

Đầu tiên. với x, y là số hữu tỉ, Nếu x = y và sau đó x = ± y

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

3. Nếu dòng c Cắt hai đường thẳng a web Và trong các góc tạo thành có hai cặp góc trong đồng dư ở cùng một phía thì a

web song song với nhau


Trang 2

Các câu sau đây đúng hay sai

Đầu tiên. với x, y là số hữu tỉ, Nếu x = y và sau đó x = ± y

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

3. Nếu dòng c Cắt hai đường thẳng a web Và trong các góc tạo thành có hai cặp góc trong đồng dư ở cùng một phía thì a

web song song với nhau


Trang 3

Các câu sau đây đúng hay sai

Đầu tiên. với x, y là số hữu tỉ, Nếu x = y và sau đó x = ± y

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

3. Nếu dòng c Cắt hai đường thẳng a web Và trong các góc tạo thành có hai cặp góc trong đồng dư ở cùng một phía thì a

web song song với nhau

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Nếu có 3 đường thẳng phân biệt a, b, c và 2 đường thẳng phân biệt a, b thì chúng song song với nhau khi nào?

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.