Cho 10,8 g một kim loại tác dụng hoàn toàn với khí clo thu được 53,4 g muối clorua xác định kim loại

Gọi M là khối lượng mol của kim loại 2M + 3Cl2 → 2MCl3 10,8 g 53,4 g Theo pt: nM = nMCl3 ⇒ ⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Nước clo là hỗn hợp của các chất

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 6.233

Sau thí nghiệm, người ta loại bỏ khí clo dư bằng cách sục khí clo vào:

một) dung dịch axit clohiđric.

B) Dung dịch natri hydroxit.

c) Dung dịch natri clorua.

Tiến sĩ) dân tộc.

Trường hợp chính xác là gì? Vui lòng giải thích

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 3.519

Clo phản ứng với natri hiđroxit ở điều kiện thường

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 3,178

Tính thể tích dung dịch natri hiđroxit 1M để phản ứng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (dktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là? Giả sử rằng thể tích của dung dịch không thay đổi đáng kể.

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 3.112

Clo là một chất khí có màu

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 2.434

Những nguyên liệu có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1.902

Phương trình phản ứng viết sai là

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1.492

Sục khí clo vào dung dịch KOH tạo thành dung dịch muối kép. Viết các phương trình hóa học.

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1.343

Các chất khí có thể tồn tại trong hỗn hợp ở bất kỳ điều kiện nào sau đây:

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1.328

Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1.120

Khi cho khí clo vào nước thì hiện tượng vật lí hay hoá học xảy ra? giải thích.

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 1,035

Viết phương trình hóa học khi cộng clo, lưu huỳnh, oxi với sắt ở nhiệt độ cao. Xác định hóa trị của sắt trong các hợp chất tạo thành.

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 681

Khi cho khí clo vào nước thì xảy ra hiện tượng

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 543

Cho dung dịch axit chứa 7,3 g axit clohiđric phản ứng với MnO2 còn lại. Thể tích khí clo sinh ra (dktc) là

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 431

Cho 11,2 gam bột sắt phản ứng với lượng khí clo còn lại. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng là

Xem câu trả lời ” 15/12/2021 315

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Ở điều kiện thường, khí nào sau đây có màu vàng lục?

Tính chất vật lý của khí clo

Có bao nhiêu đồng vị bền của clo trong tự nhiên?

Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo là gì?

Phản ứng hóa học giữa hiđro và clo xảy ra trong điều kiện

Vật liệu dùng để làm khô khí clo ướt là

Clo có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Trong phản ứng Cl2 + 2KI → 2KCl + I2. Clo có vai trò gì?

Phương pháp điều chế khí clo trong công nghiệp là:

Muối natri clorua được tìm thấy ở dạng nào?

Tại sao trong nước không thu được khí clo?

Thể tích khí Cl2 (dktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 7,8 gam crom là

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị ba phản ứng với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Nhận biết kim loại M?

một. Fe

B. cr

xấu

D. Mg

Cho 10,8 g kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí Cl.2 Thu được 53,4 gam muối clorua. kim loại m là

một. mg

B. Các

c. Sắt

Tiến sĩ .. Zn

Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư thu được 53,4 gam muối clorua. kim loại m là

một. mg

B. Các

c. Sắt

Tiến sĩ .. Zn

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị ba phản ứng với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. KentuckyGõ US được:

một. Các

B. Hồ sơ thương mại

c. Sắt

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.