Chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao boi tia toi va mat guong bang 60 do goc phan xa co 6c331108e195f635a09ad1b452d0e32a

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng góc tạo bởi tia tới và mặt gương bằng 60 độ góc phản xạ có

Ảnh tạo bởi gương là:

Sự phản xạ của ánh sáng là:

Theo quy luật phản xạ ánh sáng

Góc phản xạ là góc tạo bởi:

Trong phản ánh tổng thể bên trong:

Chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao boi tia toi va mat guong bang 60 do goc phan xa co 6c331108e195f635a09ad1b452d0e32a

Tia \ (SI \) được gọi là:

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng quy luật phản xạ ánh sáng?

Chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao boi tia toi va mat guong bang 60 do goc phan xa co a8eac9020a4d91916c105e303ba5e68a

Vật nào sau đây có thể coi là gương phẳng?

Xác định vị trí của vuông góc tại điểm tới trong quan hệ với gương phẳng?

Góc lật 30 độ

=> Chùm tia tới có góc tới 30 ° (t / c gương phẳng)

chọn

Quine Anh Nguyen · Từ hai tháng

Tia phản xạ góc 30o => tia tới bị phản xạ góc tới 30o (t / c gương phẳng) Chọn A

Giải bài tập Vật Lí 7 – Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Giúp học sinh giải các bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, tổng quát, định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật chất. nguyên nhân:

Chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

câu trả lời:

+ Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương phẳng.

+ Vẽ tia phản xạ IR nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và tia pháp tuyến tại điểm tới sao cho góc tới i bằng góc phản xạ i ‘: i = i’.

+ Xem Hình 4.1a

1663860739 729 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

+ Vì SI hợp với mặt gương một góc 30 ° nên góc tới i = 90-30 = 60 °.

Kết luận: góc phản xạ i ‘= i = 60o.

A 20 độ

b 80 độ

C 40 độ

d 60 độ

câu trả lời:

Câu trả lời:

Ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40 độ nhưng góc phản xạ và góc tới bằng nhau nên giá trị của góc tới là: 40: 2 = 20 độ

1663860740 137 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

một. Vẽ tia phản xạ.

B. Vẽ vị trí gương để tia phản xạ thu được theo chiều ngang từ trái sang phải.

câu trả lời:

a) Vẽ tia phản xạ:

1663860741 920 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Trong vụ tai nạn máy bay:

– Dựng pháp tuyến IN tại điểm đến I.

Chúng tôi sử dụng thước đo góc để đo góc tới

1659793649 495 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

– Sau đó vẽ tia IR bên kia tia SI là tia IN pháp tuyến.

1663860743 34 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vậy IR là tia phản xạ cần vẽ.

b) Đặt gương như trong Hình 4.2b.

1663860744 907 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

màu sắc:

Vì chùm tia hồng ngoại phản xạ phải có phương nằm ngang từ trái sang phải theo yêu cầu của bài toán nên:

+ Đầu tiên ta vẽ đồ thị tia phản xạ IR như bài toán đã cho.

+ IN tự nhiên luôn công bằng

1659793650 234 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

sau đó chúng ta vẽ đường phân giác của góc

1659793650 234 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

.

+ Tia phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại AP I. Vì vậy ta có thể xác định vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí của gương để xác định.

1663860745 284 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

câu trả lời:

Để hai tia tới của hai tia phản xạ tới điểm M trên tường thì ta phải thay đổi vị trí của đèn sao cho mỗi vị trí ứng với tia tới SI của tia phản xạ IM.

* Thay đổi vị trí của đèn đối với tia SI, vị trí này được xác định là:

+ Lấy điểm tới I bất kì trên gương, nối IM ta được tia phản xạ IM.

+ Vẽ pháp tuyến IN1 tại điểm tới, sau đó vẽ góc tới.

1659793651 323 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

bằng góc phản xạ

1659793651 384 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

Bạn biết:

1663860746 586 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

. Ta xác định rằng chùm tia tới S1I cũng là vị trí của đèn pin.

* Tương tự, ta có thể vẽ tia tới S2K ứng với vị trí thứ hai của đèn pin.

1663860747 323 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao
1663860748 142 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

a = y = 60 độ

B. I = y = 30 độ

c. i = 20o, r = 40o

Tiến sĩ .. I = y = 120 độ

câu trả lời:

Trả lời: loại bỏ

Ta có tia phản xạ IR tạo thành từ tia tới một góc 60o mà góc tới bằng góc phản xạ nên giá trị của góc tới bằng góc phản xạ bằng: i = r = 60: 2 = 30 độ

a y = 90 độ

y = 45 độ

y = 180 độ

d r = 0 độ

câu trả lời:

Trả lời: dễ dàng

Vì khi tia tới vuông góc với mặt phẳng của gương thì tia tới trùng với xác định, và góc tới bằng góc phản xạ là 0.

1663860749 450 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

A 30 độ

b 45o

C 60 độ

90 độ

câu trả lời:

Chọn B.

1663860750 766 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Chiếu tia sáng SI theo phương ngang lên một gương phẳng như hình 4.5a, ta được một tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành một góc 90o.

1663860751 574 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Theo quy luật phản xạ ánh sáng, ta có:

1663860752 591 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

một. mặt gương

Mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

Mặt phẳng vuông góc với tia tới

D – mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến trên gương tại điểm tới

câu trả lời:

Trả lời: dễ dàng

Khi một tia sáng SI rơi trên gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến đối với gương tại điểm tới.

1663860753 856 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

a y = 120 độ

y = 60 độ

y = 30 độ

y = 45 độ

câu trả lời:

Đáp án: c.

1663860755 433 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với mặt phẳng của gương một góc 90o với gương (Hình 4.6a).

có:

1663860756 543 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vì góc tới bằng góc phản xạ nên góc phản xạ là: r = i = 30o.

1663860757 132 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

một 0o

b 60 độ

C 45 độ

90 độ

câu trả lời:

Trả lời: a.

1663860758 525 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Giả sử tia tới là SI thì góc tới là:

1659793656 827 trong cac cach ve tia phan xa ir cach ve. Webp

Định luật G1 về phản xạ trong gương:

1663860759 946 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vì hai gương đặt song song với nhau nên pháp tuyến IN trong gương G1 và pháp tuyến RN trong gương G2 song song với nhau nên tia phản xạ tại G1 là tia tới trong gương G2:

1663860760 439 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Định luật phản xạ gương G2:

1663860761 875 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Từ (1) và (2) ta có:

1663860762 691 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vì hai góc này trùng nhau nên SI // RK. Vậy góc tạo bởi tia tới SI và tia cuối cùng phản xạ trên gương G2 có giá trị là 0o.

1663860763 491 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

A 180 độ

b 60 độ

C 45 độ

90 độ

câu trả lời:

Trả lời: a.

1663860764 761 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Vì hai gương vuông góc với nhau nên các đáy chính quy IN1 và JN2 cũng trực giao với nhau.

Định luật G1 về phản xạ trong gương:

1663860765 543 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Định luật phản xạ gương G2:

1663860766 265 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Tam giác IJN vuông góc tại N:

1663860767 517 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

→ Tia tới SI song song với tia phản xạ JR. Góc tạo bởi tia tới SI và tia cuối cùng phản xạ trên gương G2 có giá trị là 180o.

1663860768 480 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

câu trả lời:

1663860769 806 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Trong I, theo luật suy luận, chúng ta có:

1663860770 340 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Trong tam giác IKO, chúng ta có:

1663860771 790 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Tại K, theo quy luật phản xạ, ta có:

1663860773 457 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Từ (1) và (2) ta nhận được:

1663860774 199 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Trong tam giác IKJ ta có:

1663860775 482 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Để tia tới SI trên gương G1 vuông góc với tia phản xạ JR trên gương G2 thì:

1663860776 710 chieu mot tia sang len mot guong phang goc tao

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.