Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn ab trong hình sau có chiều từ b sang a.

Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB trong hình vẽ sau là:

Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

A từ B đến A

B. từ A đến B.

C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

Chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo hình vẽ từ B đến A

→ đáp án A

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
 • Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB trong hình vẽ sau là:

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  A từ B đến A

  B. từ A đến B.

  C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

  Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

  Câu hỏi tương tự

  Một đoạn dây dẫn thẳng AB đặt gần đầu M của cuộn dây mang dòng điện như hình 30.1 SBT. Khi dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B thì lực điện từ tác dụng lên dây AB có:

  một. Hướng dọc từ dưới lên trên

  B. Chiều thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

  C. Chiều song song với trục của cuộn dây và chiều ra xa đầu M của cuộn dây.

  Tiến sĩ .. Chiều song song với trục của cuộn dây, chiều vào M đầu cuộn dây.

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9utwrsak1huktxmekucg5n

  Để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mà dòng điện chạy qua tại một điểm trong từ trường đều cần biết những yếu tố nào?

  một. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây

  b- Chiều của đường sức từ và cường độ của lực điện từ tại điểm đó

  c- Chiều của dòng điện và chiều của các đường sức từ tại điểm đó.

  D- Phương, độ lớn, chiều của lực từ tại điểm đó.

  Áp dụng quy tắc bàn tay trái, hãy xác định chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB trên hình 27.3 SGK.

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9iwhyysmh6bjk3bvyucg5n

  Đặt nam châm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2 SGK. Xác định các phương của lực điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn.

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9azhhnudh4depmytuucg5n

  Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt gần đầu nam châm thẳng (Hình 30.2 SBT). Biểu thức lực điện từ tác dụng lên vật dẫn khi cho dòng điện chạy qua vật dẫn có chiều từ B đến A.

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9ry0pjatlowxzwwdmucg5n

  Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB trong hình vẽ sau là:

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  một. từ B đến A

  Loại bỏ. Từ A đến Z

  . Không đủ dữ liệu để xác định chiều của dòng điện qua dây dẫn AB

  dễ. Không xác định được chiều của dòng điện qua dây dẫn AB.

  29 tháng 3 năm 2022 13

  A từ B đến A

  Câu trả lời chính xác

  C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

  Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

  Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo hình vẽ từ B đến A → Đáp án A

  Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

  Một khung dây hình chữ nhật mang dòng điện đặt trong từ trường đều đặt giữa hai cánh tay của một nam châm hình chữ U đến vị trí nào thì khung dây sẽ dừng lại?

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 13

  Hình bên dưới cho thấy khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường, khung quay ở vị trí mà mặt phẳng của khung vuông góc với các đường sức từ. Về vị trí khung lưới này, phát biểu nào sau đây đúng?

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 thứ mười hai

  Hình bên dưới cho thấy khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường, khung quay ở vị trí mà mặt phẳng của khung vuông góc với các đường sức từ. Về vị trí khung lưới này, phát biểu nào sau đây đúng?

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 thứ mười hai

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên vật dẫn phụ thuộc vào:

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 11

  Dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không song song với đường sức từ là:

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 mười

  Theo quy tắc bàn tay trái, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa như sau:

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 mười

  Khi đặt một dây dẫn thẳng mang dòng điện song song với các đường sức từ thì lực điện từ có chiều như thế nào?

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 mười

  Để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua tại một điểm trong từ trường cần biết những yếu tố nào?

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 9

  Các nam châm thanh thẳng đã được loại bỏ khỏi các lớp phủ và trục. Để xác định tên của điện cực, ta có thể cho từ trường của dải từ này tác dụng lên vật dẫn mang dòng điện. Giả sử dây mang dòng điện có chiều như hình vẽ. Chọn phương án đúng:

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 9

  Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Số chính xác của lực từ được vẽ trong hình là bao nhiêu?

  Chieu dong dien chay qua doan day dan ab trong hinh sau co chieu tu b sang a

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 số 8

  Xác định phát biểu đúng về tác dụng của từ trường lên vật dẫn có dòng điện.

  Xem câu trả lời ” 29 tháng 3 năm 2022 6

  Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.