Chất nào sau đây có tính lưỡng tính a Al

Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một. B. Fe (OH) 2. C. NaHCO3. Tiến sĩ .. giếng trời.

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Đề thi cuối học kì 1 – TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ – 2K5 – HÒA HUYỀN LIVE

hoá học

CỬA SỔ TỐT NHẤT – 2K6 TOÁN THẾ ANH

Toán học

Phương pháp giải bài tập Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn Giải bài tập Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán học

Bài toán Tương tác Parabol – 2k5 – THI ANH الرياضيات Phát trực tiếp Toán học

Toán học

Xem thêm …

Theo Arrhenius, chất nào sau đây là axit?

Dãy bao gồm các chất và ion là axit

Dãy gồm các chất và ion nào sau đây là bazơ?

Vật liệu nào sau đây? không đang dao động

Chuỗi vật chất và các ion dao động là

Chất dao động là:

Những chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Cho các vật liệu: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al (OH) 3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn (OH) 2, ZnSO4. Theo Bronsted, số lượng vật liệu có tính chất lưỡng tính là

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với cả dung dịch NaOH và HCl là

Các ion nào sau đây tan trong nước và trung tính?

Dung dịch nào sau đây có tính kiềm?

Chất nào sau đây là muối axit?

Dung dịch nào sau đây sẽ làm đổi màu hoa hướng dương thành đỏ?

Theo định lý Brønsted, đáp án nào sau đây? không đúng Đúng?

Câu hỏi kiến ​​thức:

Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một. Na2O.

В. Kentucky.

c. H2SO4.

Tiến sĩ .. Al2O3.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

một. Na2O: oxit kim loại kiềm mạnh

В. Kentucky. : một bazơ mạnh của kim loại kiềm

c. H2SO4. : axit mạnh

Tiến sĩ .. Al2O3. : là một oxit lưỡng tính.

NB: Hợp chất lưỡng tính là những hợp chất có thể phản ứng với cả dung dịch axit và dung dịch bazơ. Một số hợp chất lưỡng tính của kim loại như Al, Cr, Sn, Pb, Zn, …

Các bài báo khác:

Phản ứng hóa học của đồng (Cu) và các hợp chất quan trọng của đồng

CHỦ ĐỀ Cấu trúc phân tử và liên kết hóa học Lớp 10

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 mL dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và 0,2M mỗi ngày, thu được 9,85 g kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu?

20 gam hỗn hợp 3 amin no đơn chức, đồng đẳng kế tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1: 10: 5 và theo thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric thu được 31,68 gam muối. thu được từ hỗn hợp. Công thức phân tử của ba amin là gì?

trang người hâm mộ: TrangHocthcs

♥ Cảm ơn đã xem: Bài nào dưới đây là bài dao động

Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

vật liệu rung

Hợp chất nào sau đây là dao động được VnDoc biên soạn nhằm hướng dẫn bạn đọc tham khảo thêm về dao động, cũng như học cách nhận biết dao động và vật dao động. Từ đó tiến hành giải các câu hỏi bài tập có liên quan. Xin vui lòng tham khảo.

Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một

B. NaHCO3

C AlCl3

D. NaAlO2

Câu trả lời kèm theo hướng dẫn chi tiết

NaHCO3 có thể phản ứng với axit và phản ứng với dd bazơ nên là chất lưỡng tính

Ví dụ

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Al phản ứng với cả axit mạnh và bazơ mạnh. Nhưng Al không được gọi là dao động.

AlCl3 và NaAlO2 đều có tính axit.

Dao động là gì?

Chất lưỡng tính là những chất trong nước có thể phân li theo chiều axit và tính bazơ.

vật liệu rung

Hiđroxit lưỡng tính: Al (OH) 3, Zn (OH) 2, Cr (OH) 3, Sn (OH) 2, Pb (OH) 2

Ví dụ

độ chua:

Al (OH) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Quy tắc tính toán:

Al (OH) 3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Oxit lưỡng tính:

Gồm các oxit tương ứng với các hiđroxit nói trên: Al2O3, ZnO, Cr2O3

Tính axit và tính kiềm tạo ra các sản phẩm trên. Chú ý rằng Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng.

Muối có tính axit của axit yếu: NaHCO3, KHS, NaH2PO4, Na2HPO4, KHSO3 …

Muối của axit yếu và bazơ yếu: (NH4) 2CO3, CH3COONH4, CH3COONH3-CH3 …

Những kiểu khác: Axit amin, một số muối của axit amin …

Bài tập liên quan

Câu hỏi số 1. Hợp chất nào sau đây là hợp chất dao động?

một. Fe (OH) 3

B. Fe2O3

Jim Al (Ồ) 3

D. CuO

xem câu trả lời

Câu trả lời là c

Câu 2.Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một. Al (số 3) 3

B. Al2O3

C AlCl3

D. NaAlO2

xem câu trả lời

câu trả lời là không

Câu 3.Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

một. Fe (OH) 3.

B.Cr (Ồ) 2

C- Kẽm (OH) 2.

D. CuSO4

xem câu trả lời

Câu trả lời là c

Câu 4.Vật nào sau đây không phải là dao động điều hoà?

một. Na2CO3.

b (NH4) 2CO3.

Jim Al (Ồ) 3.

D. NaHCO3.

xem câu trả lời

Câu trả lời là

Câu hỏi 5.Vật liệu nào sau đây là vật dao động?

A. NaHCO3, Al (OH) 3, ZnO, H2O, NH4HCO3.

B. Al, Al2O3, Al (OH) 3, NaHCO3.

C. Al2O3, Al (OH) 3, AlCl3, Na[Al(OH)4].

D. Al, Al2O3, Al (OH) 3, AlCl3.

xem câu trả lời

Câu trả lời là

Câu 6. Hợp chất nào sau đây là hợp chất dao động?

A. Cr (OH) 3, Fe (OH) 2, Mg (OH) 2.

B. Cr (OH) 3, Zn (OH) 2, Pb (OH) 2.

C. Cr (OH) 3, Zn (OH) 2, Mg (OH) 2.

D. Cr (OH) 3, Pb (OH) 2, Mg (OH) 2.

xem câu trả lời

câu trả lời là không

A sai vì Mg (OH) 2, Fe (OH) 2 không phải là chất lưỡng tính.

C và D sai vì Mg (OH) 2 không phải là chất dao động.

Câu 7.Cho khí cacbonic vào bình kín đựng Al (OH) 3

Phản ứng xảy ra và tạo ra một muối Al2 (CO3).

Ban đầu tạo ra Al2 (CO3) 3, sau đó tác dụng với một lượng dư khí cacbonic sẽ thu được Al (HCO3) 3.

Ban đầu nó tạo ra Al2 (CO3) 3 nhưng nó bị phân hủy không cẩn thận để tạo thành Al (OH) 3 và CO2.

D. Không có phản ứng nào xảy ra.

xem câu trả lời

câu trả lời dễ dàng

Câu 8.Cho hỗn hợp K2O, BaO, MgO, Al2O3 vào một lượng dư nước, thu được
Dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa

Tôi đi đây.

B. mg (OH) 2.

Jim Al (Ồ) 3.

D. BaCO3.

xem câu trả lời

Câu trả lời là c

Na2O + H2O → 2Na + + 2OH-

CaO + H2O → Ca2 + + 2OH-

Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O

Vậy dung dịch X chứa Na +, Ca2 +, AlO2-, OH- (có thể dư)

Khi cho khí cacbonic dư vào dung dịch X thì:

CO2 + OH- → HCO3-

CO2 + AlO2- + H2O → Al (OH) 3 ↓ + HCO3-

Vậy kết tủa thu được sau phản ứng là Al (OH) 3

…………………………………………………

Trên đây VnDoc đã mang đến cho bạn đọc những hợp chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính. Để nâng cao kết quả học tập, mời các bạn cùng tham khảo một số tài liệu: môn hóa lớp 10, lời giải bài tập môn hóa lớp 11, đề thi thpt quốc gia, đề thi thpt quốc gia, đề thi môn lịch sử. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Quốc gia môn Địa lý Đề thi học kì 1 lớp 11 do VnDoc biên soạn và đăng tải.

Để thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học các môn học THPT, VnDoc mời các bạn tham khảo Nhóm riêng lớp 11 sau đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp mười một Để có thể cập nhật những tài liệu mới nhất.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.