Các biểu mẫu của Hướng dẫn 09

Hướng dẫn 09-HD / BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác Đảng viên

Hướng dẫn 09-HD / BTCTW: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên … Ban Chấp hành Trung ương Đảng … Đảng viên … Luật Quốc gia …

Các bài cùng chủ đề

Hướng dẫn 09-HD / BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác Đảng viên

Hướng dẫn

Tư cách thành viên chuyên nghiệp trong Đảng Lao động

Theo Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QTiến sĩ/ TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01- HD / TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều 1Thơbữa tiệc, bữa tiệc;

Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn của đảng viên như sau:

I. Gia nhập đảng viên

1. Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên.

1.1-Xây dựng và triển khai kế hoạch đăng ký đảng viên

a) Tỉnh ủy và tương đương

Lập kế hoạch kết nạp đảng viên có đủ điều kiện, đặc điểm của cấp ủy và quy trình hướng dẫn thực hiện, đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.

Chỉ đạo Ban tổ chức với các Hội đồng tư vấn của Thành ủy xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của Đảng bộ.

Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp dưới; Hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

B) Đảng bộ địa phương và tương đương

Xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng viên của Đảng bộ cấp trên phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ. Chỉ đạo và điều hành các tiểu banmột– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên.

Định kỳ hàng tháng, xét đề nghị cấp ủy cơ sở hoàn thiện, sửa đổi danh sách cảm tình đảng; – Chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở chương nhận thức về đảng đối với cảm tình đảng nơi chưa có trung tâm.Trường hợp là trung tâm bồi dưỡng chính trị thì Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm chính cùng các Ban tham mưu của Thành ủy, phối hợp tổ chức tập huấn.

Cac bieu mau cua huong dan 09 931a1d921d95feb2cfe4c3df88bc635d

Hướng dẫn 09-HD / BTCTW

c) Ủy ban nhân dân

Việc thực hiện kế hoạch kết nạp Đảng viên của Đảng bộ cấp trên.thích hợpvới đặc thù của đảng bộ; Chỉ đạo, chỉ đạo, kiểm tra chi bộ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp Đảng.

Định kỳ hàng tháng, xem xét đề nghị của chi bộ về việc hoàn thiện, sửa đổi danh sách cảm tình đảng của chi bộ; Xem xét, giới thiệu cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng; Được chi bộ đề nghị, quyết định cảm tình đảng, làm thủ tục xét kết nạp đảng.

d) chi nhánh

Đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức quảng cáo và giáo dục; Chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho chi bộ.

Một nhánh giao nhiệm vụ cho cảm xúcNH – khiếu nại và có quyết định cử đảng viên chính thức của chi bộ ủng hộ cảm tình đảng và xin kết nạp đảng.

Nghiên cứu, ra quyết định hàng tháng lựa chọn những quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đưa những quần chúng không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách; Xem xét, giới thiệu cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng; Nghiên cứu, đề xuất Đảng đoàn quyết định cho cảm tình Đảng với việc thực hiện các thủ tục xét kết nạp Đảng.

Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước 09-HD / BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên tại:

>>> Tải Hướng dẫn 09-HD / BTCTW

Các bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về sổ tay 09-HD / BTCTW,Xin vui lòng liên hệĐường dây nóng tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500Để được luật sư tư vấn hoặcGửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:.Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách tốt nhất.

luật quốc giaChân thành cảm ơn. /.

Tư vấn qua email Viết đơn và tư vấn hợp đồng tại văn phòng

Bài đăng cùng thể loại

Các công việc khác

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.