Bo ba doi ma anticodon la bo ba co tren

Bộ ba đối mã anticodon là bộ ba có trên

Chọn câu trả lời A

Anticodon là bộ ba trên tRNA, là bộ ba của codon tới tương ứng với bộ ba trên mRNA trong quá trình dịch mã.

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi? “Antodone triRNA vận chuyển axit amin methionine là gì?” Hôm nay Chăm Học sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mã di truyền và các kiến ​​thức liên quan. Hãy tham khảo bài viết sau để tìm ra câu trả lời nhé!

Nếu bạn đang băn khoăn câu hỏi “Bộ ba đối mã của tRNA vận chuyển axit amin methionine là gì? Khi đó câu trả lời là 5’XAU 3 ‘hoặc 3’UAX5’. Bạn có thể hiểu tại sao axit amin methionine có mã bộ ba là 5’AUG3 ‘nên bộ ba mã hóa sẽ tìm ra các nucleobase tương ứng.

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trên gen quy định thông tin về trình tự axit amin được mã hóa. Kiểu mã hóa là đồng nhất ở hầu hết các sinh vật, trong đó 3 nucleotit liên tiếp trên mã cơ sở ADN của gen chỉ định một axit amin cụ thể. Vì vậy, mã di truyền còn được gọi là mã bộ ba. Sự kết hợp của 3 nucleotit được gọi là bộ ba mã hóa.

DNA có bốn loại nucleotide khác nhau: adenin (viết tắt là A), thymine (viết tắt là T), cytosine (viết tắt là X hoặc C) và guanin (viết tắt là G). Mỗi sợi đơn của chuỗi xoắn kép DNA ở quá trình meiosis sẽ là hỗn hợp của 3 trong 4 loại nucleotide này. Bộ ba được gọi là Bộ ba. DNA sợi đơn sẽ được RNA phiên mã thành codon.

Bo ba doi ma anticodon la bo ba co tren

bảng mã di truyền

Codon là bộ ba của ribo nucleotit mà cơ sở của nó là cơ sở hạt nhân của các cơ sở tương hỗ của các cơ sở hạt nhân trong bộ ba tương hỗ. A tương ứng với U của RNA thông tin. Và T vẫn là nghịch đảo của A, X và G vẫn là nghịch đảo của X.

Mã di truyền bị thoái hóa nghĩa là axit amin được mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau, ngoại trừ AUG và UGG. Đặc điểm này trong mã di truyền có ảnh hưởng tích cực đến sự tồn tại của tế bào.

Mã di truyền được đọc liên tiếp từ codon khởi đầu theo nhóm 3 nuclêôtit không trùng lặp.

1663941288 43 bo ba doi ma anticodon la bo ba co tren

Đặc điểm của mã di truyền

Mã di truyền có tính đặc hiệu, nghĩa là cứ 3 Nu liên tiếp (1 codon) cho một axit amin.

Mã di truyền là phổ biến, có nghĩa là các axit amin giống nhau ở các sinh vật khác được mã hóa bởi cùng một codon, với một vài ngoại lệ.

Trong số 64 bộ ba của mã di truyền, có các bộ ba không mã hoá axit amin: UAA, UAG và UGA (gọi tắt là bộ ba ngắt quãng). Bộ ba chính là AUG sẽ quy định axit amin methionine (Met) ở sinh vật nhân thực hoặc forocmin metionin (f-Met) ở sinh vật nhân sơ.

1663941297 671 bo ba doi ma anticodon la bo ba co tren

64 mã di truyền được tổ chức như thế nào?

Tùy thuộc vào vị trí của mã di truyền, mã di truyền được chia thành ba loại:

  • Bộ ba (bộ ba gốc) là mã di truyền của một gen.
  • Một codon (codon phiên mã ba) là mã di truyền cho mRNA.
  • Anticodons (bộ ba) là mã di truyền để chuyển RNA.

Có ba loại RNA tham gia vào quá trình dịch mã: mRNA, rRNA và tRNA. Trong đó, mRNA là một bản phiên mã chứa thông tin để giải mã trình tự, số lượng và thành phần của các axit amin trong phân tử protein. ARN là ARN chuyển axit amin thành mARN để tổng hợp prôtêin có hai đầu, một đầu mang bộ 3 bộ đếm và đầu kia mang axit amin tương ứng. RARN là nơi tổng hợp nên chuỗi polypeptit tham gia vào quá trình hình thành ribôxôm.

Mong rằng qua bài viết trên bạn đã giải đáp được thắc mắc.Bộ ba đối mã của tRNA vận chuyển axit amin methionine là gì? Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về mã di truyền. Chúc các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều khám phá mới về mã di truyền sinh học của con người.

Anticodone Triple là bộ ba chứa

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Anticodon là một bộ ba được tìm thấy trên:

A. tARN.

Câu trả lời chính xác

B. mạch mã gốc.

C. ADN.

D. mARN.

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.