Bao cao tong ket cong tac doan truong tieu hoc

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn trường tiêu học

Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn năm 2020 được lập ra nhằm tổng kết lại công tác đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, rồi đề ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong nhiệm kỳ tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đoàn trong bài viết dưới đây với CNTA nhé.

  • Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021
Bao cao tong ket cong tac doan truong tieu hoc
Bao cao tong ket cong tac doan truong tieu hoc
Bao cao tong ket cong tac doan truong tieu hoc
Bao cao tong ket cong tac doan truong tieu hoc
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH…………..
……, ngày …..tháng….năm……

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN
Nhiệm kỳ 20…- 20…
————————

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: – Tổng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

– Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

– Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:………………..
  • Xuất sắc:……………
  • Khá:…………………..
  • Trung bình:…………
  • Yếu, kém:…………..

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

Xem Thêm : ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bài thu hoạch

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

Trong năm học ……… – ……….. Trường THPT ………….. có …. đoàn viên…. thanh niên học sinh. Đoàn có ….chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của trường THPT ………….. có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

– Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn, phong trào thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của chi bộ Đảng, BGH, công đoàn trong nhà trường. Đặc biệt sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ huyện Đoàn Hoài Đức.

– Nhà trường xây dựng mô hình lớp sĩ số nhỏ là điều kiện tốt để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội được chia sẻ, được quan tâm tốt hơn

Các chi đoàn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

– BCH Đoàn trường có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, các hoạt động phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên thanh niên và tình hình thực tế của nhà trường.

2. Khó khăn:

– Số lượng đoàn viên thanh niên không nhiều, chất lượng đầu vào của học sinh chưa cao về cả hai mặt giáo dục.

– Mặt trái của nền kinh tế thị trường, mạng xã hội tác động không nhỏ đến đoàn viên thanh niên. Một số thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu và rèn luyện.

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

– Đoàn trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đề hướng tới đạt được chỉ tiêu về mặt hạnh kiểm để duy trì và nâng cao chất lượng. Vì thế ngay từ đầu năm học Ban thường vụ Đoàn trường đã tham mưu với lãnh đạo nhà trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trên tinh thần bám sát chủ đề năm học .Tổ chức tốt tuần lễ công dân học sinh với nhiều nội dung:

– Tổ chức học tập Luật giao thông đường bộ do Công an huyện báo cáo. Tổ chức cho DDVTN học tập, nội quy, quy chế của nhà trường và Điều lệ trường THPT, một số vấn đề luật giáo dục và luật thanh niên, truyền thống nhà trường.

– Ngay từ đầu năm học Đoàn trường đã phát động chủ đề: “Tuổi trẻ Hoài Đức sáng tạo, nângcaohiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”

– Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến từng đoàn viên thanh niên.

– Duy trì tốt nề nếp hát quốc ca trong các giờ chào cờ.

– Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, đài phát thanh của nhà trường. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện khâu đột phá “Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”.

– Công tác giáo dục truyền thống: tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Đoàn như: 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp nhân kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng như: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh.Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Trong năm học………….. Đoàn trường đã thăm 11 gia đình chính sách. Tặng 11 xuất quà trị giá 7.700.000đ và tổ chức đến chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ.

– Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”. Hàng tuần đều tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt trong Đoàn viên thanh niên. Tiêu biểu là thanh niên Nguyễn văn Tuân đã phối kết hợp cùng công an huyện Hoài Đức bắt tội phạm. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các ngày hội: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”. Nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Đoàn trường đã tổ chức cho các chi đoàn tham gia ngày hội đọc sách tại phố Lý Thường Kiệt. Xây dựng tủ sách của lớp.

– Công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật:100% Đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu bộ luật hình sự 2015, mời công an tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Tham gia cuộc thi tìm hiểu phát luật đạt giải ba cấp cụm.Tổ chức các diễn đàn, hội thi cho ĐVTN, học sinh tìm hiểu các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong ĐVTN.

– Các đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

– Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; 100% Đoàn viên thanh niên cam kết không tham gia hội thánh đức chúa trời, không nghe các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố ……………

2. Tổ chức các phong trào thanh niên

2.1. Thanh niên tình nguyện

– Các chi đoàn đăng ký xây dựng nhà trường, lớp học xanh – sạch đẹp: Hàng ngày tự trực nhật, hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh. Mỗi lớp nhận chăm sóc một cây xanh, đưa cây xanh vào lớp học. Kết quả hội thi sắc xuân chi đoàn 11a1 đạt giải nhất cuộc thi chăm sóc cây xanh.

– Tình nguyện bảo vệ môi trường: 100% đoàn viên thanh niên vận động gia đình hưởng ứng giờ trái đất, sản xuất an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông: Đoàn trường thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn”, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường.
– Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội:Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện: các chi đoàn đều tham gia gói bánh chưng tặng người nghèo, quyên góp quần áo ủng hộ vùng khó khăn. Đăng ký tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, mua 500 kg dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

– Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: Khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học thông qua mô hình “CLB tự nghiên cứu khoa học”: chi đoàn giáo viên có thầy giáo Nguyễn Đức Thọ đạt giải ba công nghệ thông tin cấp cụm, cô giáo Nguyễn Thị Huyền giải ba giáo viên giỏi cấp cụm. Phối hợp với trường Đại học sư phạm ………….. 1 tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm tại khoa hóa, lý, sinh, kỹ thuật cô ng nghiệp. Kết hợp với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt dạy kỹ năng mềm cho thanh niên.

– Thực hiện quyết liệt, sáng tạo và có hiệu quả 4 phong trào và 3 chương trình hành động của tuổi trẻ Thủ đô: phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu …………..; chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

– Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên trẻ một cách rộng khắp, có kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội; tham gia đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Nâng cao hiểu biết, nhận thức và phát huy vai trò của ĐVTN sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

2.4. Phong trào Tôi yêu …………..

– Tiếp tục triển khai phong trào“Tôi yêu …………..” theo Chương trình 04 CT/TU của của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ………….. khóa XVI; tạo môi trường tốt trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, được cụ thể hóa với nhóm 3 nội dung, giải pháp: ………….. xanh, ………….. văn minh và ………….. văn hiến.

– ………….. xanh: Đoàn trường đã trồng và chăm sóc 500 cây xanh tại công viên trải nghiệm của nhà trường. Đây là công trình thanh niên tiêu biểu của đoàn trường trong năm học……………

– Công viên trải nghiệm của trường

– ………….. văn minh: Đoàn trường đã giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật. Giáo dục thành công bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh ……………

– ………….. văn hiến: Nhà trường đã tổ chức cho học sinh đến trải nghiệm tại……….. tích cực tham gia các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử. Tham gia công tác thiện nguyện tại chùa Diên Phúc.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

– Đoàn trường có các hoạt động khuyến khích học sinh như: Viết bài cho tập san nhà trường. Hàng tháng tổ chức các sân chơi trí tuệ, xây dựng đôi bạn cùng tiến. Đưa học sinh đến các địa điểm du lịch có nhiều người nước ngoài để thực hành tiếng anh như: Văn Miếu, bảo tàng dân tộc. Tham mưu với nhà trường duy trì học bổng …………… Năm học………….. em Hà Mỹ Hạnh nhận phần thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô và đạt học bổng ……………

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Mời chuyên gia tư vấn hướng nghiệp nghề, đáp ứng thời đại 4.0. Đa số đoàn viên có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, không viển vông khi chọn nghề.

Phối hợp trường Cao đẳng Bách Khoa dạy nghề cho học sinh, phối hợp với trung tâm du học BinCo giới thiệu tổ chức hội thảo du học.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

– Đoàn trường đã ký hợp đồng với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt, trường Quân sự quân khu 2 bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên: kỹ năng ứng xử, giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, hội nhập… Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích. Nhà trường có câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ thể dục thể thao, đội ca khúc cách mạng của nhà trường đi đến đâu biểu diễn cũng được khen ngợi. Đã biểu diễn miễn phí cho cư dân của khu đô thị Tân Tây Đô vào các dịp trung thu, 1/6. Các buổi sáng 100% đoàn viên thanh niên tập thể dục, nhảy dân vũ và hô khẩu hiệu theo chỉ đạo của cấp trên.

4. Công tác xây dựng Đoàn

– Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm học đã giới thiệu cho chi bộ 2 đoàn viên tham gia lớp đối tượng tìm hiểu về đảng; đã kết nạp được 55 đoàn viên mới.

5. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng

– Đoàn trường đã cử các đoàn viên thanh niên tiêu biểu giúp đỡ các em học sinh tiểu học song ngữ …………..: dạy nhảy dân vũ, tổ chức các sân chơi trí tuệ. Đặc biệt là các phong trào thi đua tiến bước liên đoàn, làm theo năm điều Bác dạy

6. Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về thanh niên

– Đoàn trường nằm trong khối liên kết, hàng năm vào dịp 26/3 đều tiếp đón các bạn từ Nhật Bản, Hàn Quốc sang giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đoàn trường cử các đoàn viên sang giao lưu tại Nhật Bản.

– Giao lưu với học sinh Nhật Bản

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên trường THPT … năm học ……… – …………

Nơi nhận; – Chi bộ (b/c) – BTV tỉnh đoàn (b/c) – BTV huyện Đoàn (b/c)

– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.