Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 80 2017 NĐ-CP

Về việc thực hiện Nghị định 80/2017 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường

Tiêu đề văn bản Về việc thực hiện Nghị định 80/2017 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường
con số 662 / PGD & DT-CM Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT TP Lai Châu
Miền Ngày phát hành
Ngày có hiệu lực 27/11/2017 tình trạng Đã có hiệu lực
loại tài liệu phim tài liệu Địa điểm Boy Doc Kaw
tập tin đính kèm Tải xuống ở đây file đính kèm
Lượt xem 154 Tải xuống 62
Mô tả Về việc thực hiện Nghị định 80/2017 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường

Chi tiết xem trong file đính kèm

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.