Bài giảng điện tử Luyện tập Sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn

Soạn Toán 9 VNEN Bài 1 Xác định đường tròn. VNEN Circuit Consistency được VnDoc sưu tầm và đăng tải, hi vọng sẽ giúp học tập môn Toán lớp 9 chất lượng, rút ​​ngắn thời gian làm bài và soạn bài. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài giảng tiếp theo

Bài 1 Định nghĩa đường tròn. Tính chất đối xứng của mạch VNEN

 • một. bắt đầu hoạt động
  • 1. Điền vào dấu chấm (…)
 • B. hoạt động xây dựng kiến ​​thức
  • 1. Thực hiện các hoạt động sau
 • C. Hoạt động luyện tập
  • Câu 1: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1
  • Câu 2: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1
  • Câu 3: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1
  • Câu 4: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1
 • D. Hoạt động điều hành
  • Câu 1: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1
  • Câu 2: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1
 • D. Hoạt động điều hành
  • Câu 1: Trang 93 SGK VNEN 9 Tập 1
  • Câu 3: Trang 93 SGK VNEN 9 Tập 1

một. bắt đầu hoạt động

1. Điền vào dấu chấm (…)

– Hình tròn tâm O bán kính R (R> 0) là hình được tạo thành bởi ………

Đường tròn là hình gồm các điểm nằm tại ……… và nằm dưới dạng một đường tròn.

– Hai điểm C, D bất kỳ trên đường tròn (O) chia đường tròn này thành hai phần, mỗi phần gọi là ……. (còn gọi là ……). Hai điểm ……. được gọi là hai điểm cuối …….

– Phần nối hai đầu cung gọi là ……. (hay còn gọi là ……).

– Sợi chỉ đi qua tâm là …… từ đường tròn.

Câu trả lời:

– Đường tròn tâm O bán kính R (R> 0) là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng kí hiệu R (O; R)

Hình tròn là hình được tạo thành từ các điểm trong và xung quanh một hình tròn.

– Hai điểm C, D bất kỳ trên đường tròn (O) chia đường tròn này thành hai phần, mỗi phần gọi là dây cung (còn gọi là dây cung ngắn). Điểm C và D được gọi là điểm cuối của cung tròn.

Phần nối hai đầu cung được gọi là hợp âm (hay còn gọi tắt là hợp âm).

Dây đi qua tâm là đường kính của đường tròn.

2. Điền vào dấu chấm (…) (h 66)

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Câu trả lời:

– Đĩa CD là một hợp âm

– AB là đường kính.

3. Ghi chú vào hình và điền vào dấu chấm (…)

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Cho một đường tròn tâm O và bán kính R (h.67).

Vị trí của điểm với đường tròn

hệ thống thông tin liên lạc

Điểm A nằm trên đường tròn (O) (điểm A nằm trên đường tròn hoặc đường tròn (O) đi qua A).

Ôi …… rẻ quá

Điểm B nằm bên trong đường tròn (O; R)

OB …………… R giá rẻ

Điểm C bên ngoài (O; R)

OC ………… giá rẻ

Câu trả lời:

Vị trí của điểm với đường tròn

hệ thống thông tin liên lạc

Điểm A nằm trên đường tròn (O) (điểm A nằm trên đường tròn hoặc đường tròn (O) đi qua A).

OA = rẻ

Điểm B nằm bên trong đường tròn (O; R)

OB

Điểm C bên ngoài (O; R)

OC> rẻ

4. Biết hình 68, biết điểm N nằm trong đường tròn (O), điểm M nằm ngoài đường tròn (O).

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

hãy so sánh

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdd2lkzwhhdcu3qk9ntiu3ra==

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdd2lkzwhhdcu3qk9otsu3ra==

.

Câu trả lời:

Vì N nằm trong đường tròn (O) nên ON

Vì điểm M nằm ngoài đường tròn (O) nên OM> R

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdumlnahrhcnjvdyuyme9njtiwjtnfjtiwt04=

Theo quan hệ giữa các cạnh và góc trong tam giác OMN:

Đối mặt với BẬT và OM đối mặt với nó

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdd2lkzwhhdcu3qk9ntiu3rcuymcuzqyuymcu1q3dpzgvoyxqln0jptk0ln0q=

.

B. hoạt động xây dựng kiến ​​thức

1. Thực hiện các hoạt động sau

a) Tiếp tục vẽ hình 69 theo các yêu cầu sau:

Vẽ một đường tròn tâm A và bán kính 2 cm.

– Cho đoạn thẳng cd = 3 cm. Vẽ đoạn thẳng có tâm O và đường kính CD.

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Câu trả lời:

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

c) Làm bài tập sau:

i) Cho điểm A và B

Vẽ đường tròn đi qua hai điểm A và B.

Qua hai điểm a và b có thể vẽ được bao nhiêu đường tròn? Tâm của các đường tròn nằm trên đường nào? Giải thích (h 70).

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

b) Cho ba điểm a, b, c. Vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó (xét trường hợp ba điểm a, b, c trùng nhau và không nối nhau).

Câu trả lời:

TÔI)

Từ các điểm A và B, có thể vẽ vô số đường tròn. Tâm của các đường tròn này nằm trên đường phân giác trung trực của đoạn thẳng AB.

Vì A và B nằm trên đường tròn nên OA = OB hoặc O nằm trên đường trung trực của AB.

b) * Với ba điểm a, b, c không nối nhau thì chỉ vẽ được một đường tròn.

* Qua ba điểm a, b, c thẳng hàng không vẽ được đường tròn.

2. Thực hiện các hoạt động sau

a) Giải các bài toán sau:

Cho đường tròn có tâm O và A là điểm bất kỳ trên đường tròn. Vẽ điểm A ‘đối xứng từ A đến O (h.73). Chứng minh rằng điểm A ‘cũng nằm trên đường tròn tâm O.

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Câu trả lời:

A ‘đối xứng với A qua O nên OA’ = OA = R

Vậy A ‘cũng thuộc đường tròn tâm O.

c) Giải bài toán sau:

Nếu đường tròn ngoại tiếp (O) thì AB bằng đường kính nào và C là một điểm trên đường tròn. Vẽ C ‘đối xứng với C thành AB (h.74). Chứng minh rằng điểm C ‘cũng nằm trên đường tròn (O).

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Câu trả lời:

AB là đường kính của đường tròn (O) nên O thuộc AB

Vì C ‘đối xứng qua C với AB nên OC’ = OC = R hay C ‘cũng nằm trên đường tròn (O).

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1

Giả sử ABCD là hình chữ nhật có AB = 6 cm, BC = 8 cm. Chứng minh 4 điểm a, b, c, d cùng thuộc một đường tròn, tìm tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

một nhiệm vụ:

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Giả sử O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Ta có: OA = OB = OC = OD hay A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn

Tâm của đường tròn là O

Bán kính của hình tròn

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Câu 2: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1

Chứng minh các lý thuyết sau:

a) Trọng tâm của tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

b) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của chu vi tam giác thì điều này có nghĩa là tam giác đó vuông.

một nhiệm vụ:

a) Chứng minh: Tâm đường tròn tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền.

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Gọi M là trung điểm của dây BC.

Theo tính chất của đường trung bình ứng với cạnh huyền của tam giác vuông, ta có:

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9tuelmjalm0qlmjbnqiuymcuzrcuyme1djtiwjtvdumlnahrhcnjvdyuymeelmkmlmjbcjtjdjtiwqw==

Nó cùng thuộc đường tròn tâm M hoặc âm của chu vi tam giác vuông và là trung điểm của cạnh huyền (đpcm).

b) Chứng minh: Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của chu vi tam giác đó thì tam giác đó là góc vuông.

Giả sử ABC là tam giác trong đó BC là đường kính của đường tròn của tam giác

Giả sử M là trung điểm của BC thì M là tâm của đường tròn

Khi đó MA = MB = MC hay tam giác ABC vuông tại A

Vì vậy, nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn tam giác đó thì tam giác đó nằm bên phải (đpcm).

Câu 3: Trang 91 SGK VNEN 9 Tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, chọn các điểm

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9qygtjtiwjtvdc3fydcu3qjiln0qlm0ilmjatjtiwjtvdc3fydcu3qjiln0qp

Cho đường tròn tâm O, bán kính của nó là 2.

một nhiệm vụ:

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

có:

A nằm bên trong hình tròn (O),

B nằm bên ngoài đường tròn (O),

C nằm trên đường tròn (O).

Câu 4: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1

Điền vào dấu chấm (…)

a) Nếu một tam giác có ba góc nhọn thì tâm đường tròn của tam giác đó nằm trên cạnh của tam giác đó.

b) Nếu tam giác đó là tam giác vuông cân thì tâm đường tròn của tam giác đó là ………………………………………………………………………… …………………………………

c) Nếu tam giác có góc …………… thì tâm của chu vi tam giác nằm ngoài tam giác đó.

một nhiệm vụ:

a) Nếu một tam giác có ba góc nhọn thì tâm của chu vi tam giác đó nằm trong tam giác đó.

b) Nếu tam giác vuông cân thì tâm của chu vi tam giác là trung điểm của cạnh huyền.

c) Nếu tam giác có một góc tù thì tâm của chu vi tam giác nằm ngoài tam giác đó.

D. Hoạt động điều hành

Câu 1: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1

một thử nghiệm: Tìm tâm của đĩa tròn bằng kiến ​​thức đã học (có thể tìm bằng nhiều cách).

một nhiệm vụ:

Lấy ba điểm a, b, c bất kỳ trên đường tròn ta được tam giác ABC nội tiếp đường tròn đó

Lấy giao điểm của ba đường phân giác ba cạnh của tam giác ta được tâm của đường tròn đó.

Câu 2: Trang 92 SGK VNEN 9 Tập 1

Trong các đèn giao thông sau đây, đèn nào có tâm đối xứng và đèn nào có trục đối xứng (số 75)?

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

một nhiệm vụ:

Biển có tâm đối xứng là biển cấm đi ngược chiều.

Biển báo trục đối xứng là biển báo cấm xe.

D. Hoạt động điều hành

Câu 1: Trang 93 SGK VNEN 9 Tập 1

một thử nghiệm: Tìm hiểu thêm về công cụ tìm tâm của hình tròn

một nhiệm vụ:

* Tìm tâm của hình tròn bằng thước và compa

– Trên đường tròn lấy ba điểm A, B, C

Vẽ dây AB và AC

Dựng các đường trung trực của AB và AC, chúng cắt nhau tại O thì O là tâm của đường tròn đó.

* Tìm tâm của đường tròn bằng thước chữ T.

Giả sử một thanh chữ T bằng gỗ có hai vít A, B và mặt bích CD là tia phân giác trung trực của AB.

Đặt cạnh của nắp hộp sao cho tiếp xúc với A và B rồi vạch dọc theo đĩa CD, ta được một đường thẳng xuyên qua giữa nắp hộp. Xoay nắp hộp và làm tương tự, ta được một đường khác đi qua giữa nắp. Giao điểm của hai đường vừa vẽ là tâm của nắp cốp.

Câu 3: Trang 93 SGK VNEN 9 Tập 1

Tại sao người biểu diễn xiếc lại có thể giữ được nhiều đĩa tròn trên đỉnh thanh kim loại lâu như vậy (h.79)?

Bai giang dien tu luyen tap su xac dinh duong tron tinh chat doi xung cua duong tron

một nhiệm vụ:

Giải thích:

Khi đầu thanh đỡ trọng lực của đĩa, đĩa quay dọc theo trục của thanh, và mỗi điểm trên mặt đĩa chuyển động theo đường tròn. Do quán tính, mỗi điểm duy trì trạng thái chuyển động vốn có của nó, tức là chuyển động trên mặt phẳng của đĩa. Khi mỗi điểm tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng đĩa ngay từ đầu, toàn bộ đĩa sẽ quay tự nhiên theo thanh tre ở vị trí ban đầu mà không bị rơi ra. Do đó, ngay cả khi diễn viên kết hợp nhiều động tác cùng một lúc, chỉ cần anh ta giữ nguyên hướng di chuyển của những chiếc gậy, bàn xoay sẽ không bao giờ bị rơi ra.

Giải pháp 1: Xác định mạch điện. Đối xứng đoạn mạch trang 88. Trên đây VnDoc hướng dẫn giải bài tập Toán 9 tổng hợp lời giải chi tiết dễ hiểu, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến ​​thức, từ đó vận dụng vào giải bài tập môn Toán. Lớp chín. Mời các bạn cùng tham khảo

……………………………………………………

Ngoài việc Soạn Toán 9 Bài 1 Xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đoạn mạch VNEN. Mời các em học sinh cũng tham khảo các bài giải vở bài tập Toán lớp 9 được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc dành cho các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh. Với tài liệu học lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.