Bài 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 sbt vật lí 12

Sóng D được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên một đường thẳng nối hai tâm của sóng.

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

9.2

sóng đứng

Sóng không thể lan truyền vì chúng bị cản trở.

Sóng B được hình thành giữa hai điểm cố định ở giữa.

Sóng C được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Sóng D được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên một đường thẳng nối hai tâm của sóng.

Phương pháp giải quyết:

Việc sử dụng lý thuyết sóng dừng

Giải thích chi tiết:

Sóng dừng là sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Chọn kích thước

9.3

Trong hệ thống sóng dừng trên dây nối tiếp với hai đầu cố định, bước sóng là

A. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai vỏ.

B. Chiều dài của dây.

C – gấp đôi chiều dài của dây.

Nhân đôi khoảng cách giữa hai nút thắt hoặc bụng liền nhau.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết sóng đứng: khoảng cách giữa hai áo chẽn liền kề (hai hải lý) là \ (\ dfrac {\ lambda} {2} \)

Giải thích chi tiết:

Khoảng cách giữa hai con vịt liền kề (hai nút) là \ (\ dfrac {\ lambda} {2} \)

\ (\ Rightarrow \) Bước sóng gấp đôi khoảng cách giữa hai nút hoặc nút liền kề.

Chọn DỄ DÀNG

9.4

Để dựng hệ thống sóng dừng giữa hai đầu dây đứng yên thì chiều dài sợi dây phải bằng.

Một số nguyên của bước sóng.

b – một số nguyên nhân với nửa bước sóng.

C – một số lẻ nửa bước sóng.

D. Một số lẻ của bước sóng.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng điều kiện trong chuỗi xảy ra sóng dừng hai đầu: \ (l = k \ dfrac {\ lambda} {2} \)

Giải thích chi tiết:

Điều kiện trong chuỗi nơi xảy ra sóng dừng ở đầu cuối: \ (l = k \ dfrac {\ lambda} {2} \)

Chọn loại bỏ

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.