Bài 34.1, 34.2, 34.3 trang 98 sbt vật lí 12

Dạng năng lượng nào sau đây được chuyển thành ánh sáng trong laze sapphire?

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

34.1

tia laze không đúng Đặc điểm nào sau đây?

một. cao đơn sắc

B. định hướng cao

C. Mật độ lớn

D- công suất lớn

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết phát hiện laser.

Giải thích chi tiết:

Tính năng laser:

+ đơn sắc cao

+ định hướng cao

+ độ bền cao

+ cường độ lớn

Chọn DỄ DÀNG

34,2

Dạng năng lượng nào sau đây được chuyển thành ánh sáng trong laze sapphire?

một. điện lực

năng lượng cơ học

C. Nhiệt năng

D – năng lượng ánh sáng

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết laze.

Giải thích chi tiết:

Trong tia laze sapphire có sự chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng ánh sáng

Chọn DỄ DÀNG

34.3

hiệu quả laser

nhỏ hơn \ (1 \)

b bằng \ (1 \)

C lớn hơn \ (1 \)

d rất lớn so với \ (1 \)

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết laze.

Giải thích chi tiết:

Hiệu suất laser nhỏ hơn \ (1 \)

chọn

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.