Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 60 sbt vật lí 12

Khi truyền sóng vô tuyến trên khoảng cách lên đến hàng nghìn km, người ta thường sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng đến vài chục mét.

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

23.1

Vật nào sau đây sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin?

một. Nói chuyện trên điện thoại bàn của tôi.

B. Xem truyền hình cáp.

C. Xem video.

D. Điều khiển từ xa của TV.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết liên lạc vô tuyến.

Giải thích chi tiết:

Điều khiển từ xa TV là việc sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin

Chọn DỄ DÀNG

23,2

Thiết bị nào sau đây có bộ phát và thu sóng vô tuyến?

một. Máy vi tính.

Điện thoại văn phòng của tôi.

c. di động.

D. Điều khiển từ xa của TV.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết về máy phát và máy thu vô tuyến.

Giải thích chi tiết:

Điện thoại di động là một thiết bị có chứa bộ thu và bộ phát

Chọn kích thước

23.3

Trong quá trình truyền thông điệp vô tuyến trên khoảng cách hàng nghìn km, sóng vô tuyến có bước sóng

Vài mét.

Vài chục mét.

Vài trăm mét.

Vài nghìn mét d.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết liên lạc vô tuyến.

Giải thích chi tiết:

Khi truyền sóng vô tuyến trên khoảng cách lên đến hàng nghìn km, người ta thường sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng đến vài chục mét.

Chọn loại bỏ

23.4

Để truyền tín hiệu truyền hình vô tuyến người ta thường sử dụng sóng điện từ có tần số xung quanh

Vài kg.

vài megahertz.

Vài chục megahertz.

d vài nghìn megahertz.

Phương pháp giải quyết:

Sử dụng lý thuyết liên lạc vô tuyến.

Giải thích chi tiết:

Để truyền tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường sử dụng sóng điện từ có tần số trong khoảng vài nghìn megahertz.

Chọn DỄ DÀNG

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.