Bài 15.6;11.7;15.8 trang 36 sbt hóa học 10

Trong dãy hợp chất của sắt \ (FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4, Fe_xO_y, FeS, FeS_2 \) số oxi hoá của sắt lần lượt là

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Câu 15.6.

Số oxi hóa của nitơ trong \ (NH_3, HNO_2 \) và \ (NO_3 ^ – \) lần lượt là

a + 5, -3, + 3. b -3, + 3, + 5.

c + 3, -3, + 5. d + 3, + 5, -3.

Phương pháp giải quyết:

Xem thuyết hóa trị và số oxi hóa tại đây.

Giải thích chi tiết:

Các số oxi hóa của N lần lượt là: -3, +3, +5

=>Chọn loại bỏ

Câu 15.7.

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong dãy \ (H_2S, H_2SO_3, H_2SO_4 \) lần lượt là

A – 2, +4, +4. b -2, +3, +6.

C -2, +4, +6. D -2, +3, +4.

Phương pháp giải quyết:

Xem thuyết hóa trị và số oxi hóa tại đây.

Giải thích chi tiết:

Các số oxi hóa của S là: -2, +4, +6. , Dài

=>Chọn kích thước

Câu 15.8.

Trong dãy hợp chất của sắt \ (FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4, Fe_xO_y, FeS, FeS_2 \) số oxi hoá của sắt lần lượt là

a \ (+ 2, + 3, + 4, + \ dfrac {y} {{2x}}, + 2.0 \)

b \ (+ 2, + 3, + \ dfrac {7} {3}, + \ dfrac {{2x}} {y}, + 2, + 1 \)

c. \ (+ 2, + 3, + 3, + \ dfrac {{2y}} {x}, + 2, + 1 \)

d \ (+ 2, + 3, + \ dfrac {8} {3} + \ dfrac {{2y}} {x}, + 2, + 2 \)

Phương pháp giải quyết:

Xem thuyết hóa trị và số oxi hóa tại đây.

Giải thích chi tiết:

Các số oxi hóa của sắt là: \ (+ 2, +3, + \ dfrac {8} {3}, + \ dfrac {{2y}} {x}, +2, +2 \)

=>Chọn DỄ DÀNG

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.