ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó được đưa vào vi khuẩn E coli là nhằm

Câu hỏi liên quan

Trong kỹ thuật di truyền, sau khi một phân tử ADN tái tổ hợp đã được đưa vào tế bào nhận (thường là vi khuẩn); Công việc của DNA tái tổ hợp là

một. để kết hợp với các nhiễm sắc thể của tế bào nhận.

B. để kết hợp với plasmid của tế bào nhận.

c. Tự sao chép với sự phân hạch của tế bào nhận.

Tiến sĩ .. Cả ba hoạt động nêu trên.

Việc đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận E-coli trong công nghệ chuyển gen nhằm mục đích:

B. Cho phép DNA tái tổ hợp hợp nhất với nhân vi khuẩn

tee kế hoạch Tại vì vi khuẩn E. coli thủ đô nhạy cảm cái lạnh với vấn đề Sức cản Cậu bé tetracyclin; Trong kỹ thuậtbệnh tật họ thay đổiN gien đi vào vi khuẩnẨn giấu đây là ngTham chiếu văn bản t sử dụng plasmid Vâng gien Sức cản lớp họcVâng ở trên. Tiếng AnhOhThơ t ROh Ngoài adn nói lại Trực tiếp hTài liệu tham khảo trước Vâng lớp họcvốn gen Sức cản lớp họcVâng Sức cản Cậu bé ở trên họ thay đổiN rằng họ đi vào Economie kế hoạch khôngThơ. để dự trữVâng biThơ? Economie kế hoạch vi khuẩnẨn giấu trước đây khôngVâng adn nói lại Trực tiếp hTài liệu tham khảo trước HoĐƯỢC RỒI lớp họcNhư là khôngVâng và sau đó ngOhThơ t sử dụng cho ăn cai – cái nào Các Tại vì vùng đấtẨn giấu ở trên Trong môi bọn trẻOhVâng Cái mà sau nữa sau đó ở đây Vâng Chào mừng trái cây khôngVâng biThơ? khôngThơ?

một. môi bọn trẻOhVâng cho ăn cai – cái nào Bcắt hát tetracyclin

B. môi bọn trẻOhVâng Vâng Insulin

c. môi bọn trẻOhVâng Vâng gien trò chơi sáng

Tiến sĩ .. môi Trường học Vâng cho ăn cai – cái nào cái nútThơ? tetracyclin

Để sản xuất insulin ở quy mô công nghiệp, gen mã hóa insulin của người đã được chuyển vào vi khuẩn Ecoli bằng cách đảo ngược phiên mã của mRNA của người thành DNA và sau đó tạo ra DNA tái tổ hợp và dịch mã thành Ecoli. Số câu trả lời đúng trong các giải thích sau về cơ sở khoa học của việc làm trên là:

1. ADN của con người nằm trong nhân nên không thể hoạt động trong tế bào vi khuẩn.

2. Các gen của người không được phiên mã vào tế bào vi khuẩn.

3. Nó sẽ không tạo ra sản phẩm mong muốn vì bộ máy di truyền ở cấp độ phân tử của Ecoli không phù hợp với DNA tái tổ hợp mang gen người.

4. Nó sẽ không tạo ra sản phẩm mong muốn vì cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của Ecoli không phù hợp với bộ gen người.

một. 3.

B. 2.

c. 4.

Tiến sĩ .. Đầu tiên.

1. Phân lập plasmit từ tế bào sang vi khuẩn và phân lập gen mã hóa insulin từ tế bào người.

3. Chuyển ADN tái tổ hợp chứa gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

Trình tự đúng của các thao tác trên là:

B. 1 → 4 → 3 → 2

c. 1 → 2 → 3 → 4

2 → 1 → 3 → 4

Đối với một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen để tạo ra dòng vi khuẩn có khả năng sản xuất insulin người như sau:

(1) Phân lập plasmit từ tế bào vi khuẩn và phân lập gen sản xuất insulin từ tế bào người.

(ii) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin người.

(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

(4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người.

Trình tự đúng của các thao tác trên là:

một. (2) -> (4) -> (3) -> (1)

B. (1) -> (4) -> (3) -> (2)

c. (1) -> (2) -> (3) -> (4)

Tiến sĩ .. (2) -> (1) -> (3) -> (4)

(1) Phân lập plasmit từ tế bào vi khuẩn và phân lập gen sản xuất insulin từ tế bào người.

(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

Đối với một số quy trình cơ bản trong quá trình chuyển gen tạo dòng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin người như sau:

(1) Phân lập plasmit từ tế bào vi khuẩn và phân lập gen sản xuất insulin từ tế bào người.

(ii) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin người.

(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

(4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người.

Trình tự đúng là:

Đáp 1) – (2) – (3) – (4).

B (2) – (4) – (3) – (1).

C (2) – (1) – (3) – (4).

Tiến sĩ .. (1) – (4) – (3) – (2).

Để sản xuất insulin bằng kỹ thuật di truyền, gen tổng hợp insulin của người được gắn vào plasmid của vi khuẩn tạo ra DNA tái tổ hợp. Sau đó, DNA tái tổ hợp được đưa vào vi khuẩn E. coli và thông qua sự nhân lên của vi khuẩn E. coli để tạo ra một số lượng lớn sản phẩm. Có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình trên?

1. Phân tử ADN tái tổ hợp sao chép độc lập với ADN của vi khuẩn E. coli.

2. Sau khi ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào của vi khuẩn Escherichia coli, gen quy định tổng hợp insulin phân li độc lập và sao chép.

3. Phân tử ADN tái tổ hợp được đưa vào bộ gen nhân của Escherichia coli.

4. Sản phẩm thu được sau khi nuôi cấy vi khuẩn E.coli là một số lượng lớn các phân tử ADN tái tổ hợp.

A 3

B 4

c 1

D 2

DNA tái tổ hợp được tạo ra trong kỹ thuật di truyền, …

Một câu hỏi: DNA tái tổ hợp được tạo ra trong kỹ thuật di truyền, và sau đó được đưa vào vi khuẩn mà E. coli thiết kế?

Làm tăng nhanh chóng số lượng gen mong muốn được cấy vào DNA tái tổ hợp.

B. Cho phép ADN tái tổ hợp tích hợp vào ADN của vi khuẩn Escherichia coli.

C. làm tăng hoạt động của các gen có trong ADN tái tổ hợp.

D. Để kiểm tra hoạt động của phân tử ADN tái tổ hợp.

Câu trả lời

một

Hướng dẫn giải pháp

coli có thời gian thế hệ ngắn, khi đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào vi khuẩn sẽ làm tăng nhanh chóng số lượng gen mong muốn.

Đáp án A

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2021 trường THCS Phú Mỹ

Lớp 9 – sinh học – lớp 9 – sinh học

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.